Polityka ochrony danych osobowych

 1. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Administratorem danych jest SeaLand Group E.E. z siedzibą w Grecji: 50 Machis Kritis, 71303 Heraklion, Kreta: AFM (NIP): EL801529466: nr licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji: 1039E60000332001: adres poczty elektronicznej: kontakt@zwiedzajkrete.pl: tel. +48794203032.
  • Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  • W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy o wiadomość mailową na kontakt@zwiedzajkrete.pl, w tytule:„Ochrona Danych Osobowych”.
 2. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wykonania usługi, w tym realizacji wycieczki oraz w innych celach określonych w Regulaminie obowiązującym podczas organizacji Wycieczek przez SeaLand Group E.E.– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy;
  2. realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych;
  3. weryfikacji tożsamości Klienta, Uczestnika wyjazdu;
  4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów SeaLand Travel tj.marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu;
  5. finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego;
  6. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego;
  7. prowadzenia procesów reklamacyjnych.
 3. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom między innymi: kontrahentom realizującym, na podstawie zawartych umów, usługi na rzecz SeaLand Group E.E.; przewoźnikom; firmom ubezpieczeniowym, hotelom (w przypadku wycieczki 2-dniowej na Santorini), muzeom; dostawcom usług rejsowych w tym na prośbę Urzędów Morskich, dostawcom usług, lokalnym lub krajowym izbom turystyki. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / biletu, a także osobie prowadzącej wycieczkę/przewodnikowi. W wyżej wymienionych przypadkach dane będą przekazywne tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług, programów wycieczek i wymogów prawnych.
  • Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Klienta za pomocą formularza kontaktowego na stronie, formularza rezerwacyjnego, drogą mailową, poprzez serwisy społecznościowe lub przekazane osobiście w trakcie rezerwacji usługi, lub od osoby dokonującej rezerwacji usług na rzecz Klienta.
  • Dane pozyskane od Klienta są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  • Podanie przez Klienta danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania usług, przyjętych przez SeaLand Travel w ramach zawieranych z Klientem umów.
 4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo skargi do organu nadzorczego ; posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z naszym biurem osobiście pod adresem 50 Machis Kritis, 71303 Heraklion, Kreta lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@zwiedzajkrete.pl, w tytule: „Ochrona Danych Osobowych”.
 5. Informacja o plikach cookies
  1. Witryna www.zwiedzajkrete.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy SeaLand Travel w celu optymalizacji działań.
  5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
  7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.